שטח מוגדר- שטח המדינה, הוא איזור גיאוגרפי המופרד מאזורים אחרים ע"י גבולות. גבול הוא הקו התוחם את שטח המדינה. הגבול מפריד בין מדינות, בין ערים, בין מחוזות וכדומה. קו הגבול מסומן בצורה גרפית במפה. ישנם שני סוגי גבולות: גבול טבעי- גבול טבעי של אזור בעל מאפיינים טבעיים ללא התערבות האדם. לדוגמא: הגבול בין ישראל לירדן עובר לאורך נהר הידרן. גבול מדיני- גבול מדיני הוא גבול התוחם כל מגינה ומבדיל בינה לבין המדינות השכנות לה. הגבול המדיני מסומן בקו במפה. גבול זה נוצר כתוצאה מהסכמים בין מדינות: שלום, הפסקת אש וכדומה. לדוגמא: הגבול בין ישראל למצרים הוסדר בהסכם שלום. מה כולל שטח המדינה? א. השטח היבשתי- פני הקרקע. היבשה שעליה אנו חיים, ומקורות המים שעלייה: ימות, נחלים, נהרות, אגמים, תעלות וכדומה. ב. מי חופים- אם המדינה שוכנת ליד חוף ים, אז רצועת הים הפתוח, הסמוכה לחופי המדינה שייכת למדינה. חלק זה נקרא: מים טריטוריאלים. ג. המדף היבשתי- חלק מקרקע הים, הנמצא סמוך ליבשה מתחת למי החופים. ד. תחום תת קרקעי- כל מה שנמצא מתחת לפני הקרקע עד למרכז כדור הארץ. ה. התחום האווירי- כל מרחב האוויר מעל היבשה והמים שבשטח המדינה עד לגובה בלתי מוגדר. כיצד נקבעים גבולותיה של המדינה? גודל השטח שונה ממדינה למדינה. בעולם, יש מדינות שהשטח שלהם קטן, ואחרות שהשטח שלהם גדול. לכל מדינה יש גבולות, הקובעים, היכן מסתיים השטח שטחה ומתחיל שטחה של המדינה השכנה. הגבולות נקבעים בעקבות תהליכים שונים: א. התיישבות- אנשים מתיישבים בשטח מסוים בהנחה שאין עליו בעלות. בשלב מאוחר יותר יהווה שטח זה חלק ממדינה או מדינה בפני עצמה. לדוגמא: התיישבות חומה ומגדל. ב. קניית קרקעות- מדינה מסוימת יכולה להגדיל את שטחה ע"י קניית שטחים ממדינה שכנה. ג. כיבוש- שינוי גבולות בעקבות מלחמה. גבולות המדינה עשויים להשתנות מזמן לזמן בעקבות מלחמות. מדינה אחת כובשת מדינה אחרת או חלקים ממנה ומשנה את גבולותיה באופן שהם כוללים מעתה גם את המדינה האחרת או חלקים ממנה. בדרך כלל, השטח הכבוש נתון לפיקוח ממשל צבאי. אם המדינה הכובשת מחילה על התושבים בשטח הכבוש את חוקיה, תהליך זה נקרא: סיפוח. לדוגמא: במלחמת ששת הימים כבשה ישראל מסוריה את רמת הגולן, מירדן את יהודה ושומרון ומזרח ירושלים וממצרים את חצי האי סיני.