3 תשובות
כשהאטום מוסר אלקטרון מהרמה האחרונהשלו, הוא נהייה יון חיובי
כשאטום מתכתי מוסר אלקטרונים לאלמתכת, מטען האלקטרונים שלו יקטן בהשוואה למספר הפרוטונים ולכן המטען החשמלי של האטום יהיה חיובי.
כשאטום מתכת מוסר אלקטרון מהרמה האחרונה שלו הוא נהיה חיובי, ואטום האל מתכת שקיבל את האלקטרון נהיה שלילי