4 תשובות
שהוא נותן יותר ממה שהוא מקבל
שואל השאלה:
תשובה יותר מוסברת מזה.. בבקשה
אנונימי
כאשר אטום מקבל אלקטרונים מאטום אחר שמוסר אלקטרונים.
יון חיובי- כאשר מספר הפרוטונים גדול מהאלקטרונים... כי יון זה יסוד טעון או שהוא ניטרלי (מספר פרוטונים שווה למספר האלקטרונים) או שהוא שלילי (מספר פרוטונים קטן ממספר האלקטרונים) או שהוא חיובי כמו שהזכרתי במשפט הראשון