6 תשובות
אלוקים ברא
אלוקים יצר אותם
מהמפץ הגדול
אלוקים
היום והלילה זה קורה מתהליך שכדור הארץ מתסתובב ואז בערך חצי יש להם אור יום ולחצי לילה.
אלוהים