6 תשובות
שעה יותר ולומדים שעה יותר:\
זה שעה אחורה מה ישלכם o0
אנונימית
מזיזים בלילה משתיים לאחד, כלומר שמרוויחים שעה.
שעה יותר אבל רק פעם אחת
שעה יותר