8 תשובות
יותר
ישנים שעה יותר בגלל שמזיזים את השעון בשעה אחורה.
יותר - מחכה לזה בקוצר רוח.
שעה יותר. אבל רק לילה אחד.
שעה יותר
בלילה של ההחלפה ישנים שעה יותר
מרוויחה שעה נוספת של חלומות