8 תשובות
יותר, אם אני לא טועה.
שעה יותר.
שעה יותר בשינה
מזיזים את השעון שעה אחורה, אז שעה יותר
מוזיזים תשעון שעה אחת אחורה
יותר
שעה אחת אחורה, לכן מרוויחים שעה לישון