7 תשובות
שעה יותר.
שעה יותר בשינה
מזיזים את השעון שעה אחורה, אז שעה יותר
מוזיזים תשעון שעה אחת אחורה
יותר
שעה אחת אחורה, לכן מרוויחים שעה לישון