3 תשובות
מומלץ 10 דקות על אש בינונית אפשר פחות לא מומלץ
5-10 דקות..