4 תשובות
רדיוסים באותו מעגל שווים זה לזה תמיד.
שואל השאלה:
גם אם הם לא משלימים זה את זה לקוטר?
אנונימית
גם כשהם לא משלימים לקוטר הם שווים.
לא משנה איפה נמצא הרדיוס במעגל הספיציפי, כל הרדיוסים באותו מעגל שווים.