4 תשובות
2 רדיוס שווה לקוטר
2 רדיוס שווה לקוטר
2 רדיוס שווה לקוטר
הראשון