5 תשובות
הראשון
אנונימית
2 רדיוס שווה לקוטר
2 רדיוס שווה לקוטר
2 רדיוס שווה לקוטר
הראשון