תשובה אחת
8*8*3.14
2*2*3.14
על פי נוסחת שטח עיגול
רדיוס כפול רדיוס כפול פאי