5 תשובות
314.159.
פאי כפול רדיוס בריבוע... התשובה למעלה צדק...
100 פאיי= 314.159
פאי כפול רדיוס כפול רדיוס
שואל השאלה:
314.265358979 בערך