4 תשובות
ב-it משתמשים כשרוצים לאמר לדוגמא: זה לא שלך - it dosnt yours
ב-its משתמשים כשרוצים לאמרלדוגמא: זה טעים? - its tasty?
מקווה שעזרתי:)
it משמש גם להצביע על מישהו שאינו אדם, כמו חיה או אבן להבדיל מ- he או she שהוא אדם. its לעומת זאת הוא בעצם קיצור ל- it is
טוב, קצת סדר כי מצאתי לפחות טעות אחת בתשובות הקודמות.

קודם כול it זה השם גוף שמציין גוף שלילי יחיד, שאינו בן אדם.

נשתמש ב- it is, כאשר אנו רוצים לקשר בין השם גוף הזה, לבין מושא של משפט, למשל

it is a red car
אבל זה גם יכול לבוא עם פועל, בהווה המתמשך:
it is raining

ועוד הבחנה חשובה:
it's=it is
its=מציין שייכות - למשל - this is its lid = זה המכסה שלו (של הסיר למשל)

מקווה שעזרתי ולא בלבלתי:-)
אישמעאל בן-ישראל
אם אני קורא לחיה זכר בשם האם היא תקבל it, או he?
עומרי חוטה