2 תשובות
ed זה של פעלים בעבר, runed
וDID זה שאלה ושאלה בעבר, did you eay my cookies?
תודה על המינוסים מתוקים, תאכלו גזרים (:
בdidזה שאלה או בשלילי בדרכ
Did you walk to school?
I did not walk to school
בed זה במשפט
I walked to school

בdid זה מראה שהמשפט בזמן עבר לכן לא צריך לכתוב פעמיים בזמן עבר