12 תשובות
כן זה לא הולך לפי גוף זה לפי רבים ויחיד
לא זה נשאר ככה לפי מה שאני יודע
אנונימי
was ו were זה לשון עבר
שואל השאלה:
בוודאות?
כן
שואל השאלה:
ומה זה ככה?
הווה שמתרחש עכשיו זה am is are והווה שחוזר על עצמו זה do does
שמשתמים בwere שה רבים
אנונימי
שואל השאלה:
אני מתכוונת בזמן עבר
I am
she/ he/ it is
you/ we/they are
i/you/we/they do
she /he /it does
I/she/he/it was
you/we/they were
שואל השאלה:
אני לא רוצה לדעת עכשיו על זמנים אחרים, אני מתכוונת בעבר, המשפט שכתבתי הוא נכון?