4 תשובות
this is- יחיד
these are - רבים
this מקביל ל"הזה\הזאת" בעברית (שם עצם קרוב), וthat מקביל ל"ההוא\ההיא" (שם עצם רחוק).
יש גם these וthose שמקבילים ל"ההם\ההן" (those) ו"האלו\האלה" (these).
ב-This משתמשים כאשר מדברים על שם עצם שהוא הנושא העכשווי של המשפט. That משמש לשמות עצם שהוזכרו או דיברו עליהם בעבר.
IS - מתי שאת מדבר על HE\SHE|ועוד משהו מצטערת אני לא זוכרת
ARE- מתי שאת מדברת על THAY\WE וגם עוד משהו:O