3 תשובות
אחרי כל חומר או גוף כלשהי את כותבת is מלבד you we they I
רק שאת רוצה להגיד נגיד זו הרגשה כיפית אז זה יהיה it is a great feeling זה כמו this is
את כותבת IS רק כאשר את משתמשת בפרסנט סימפל. תוכלי לראות כללים על כך באינטרנט.
כל משפט באנגלית בנוי מנושא (i, you, we, they, he, she, it, danny, tom, sara.)
אחריו תמיד צריך לבוא פועל

לדוגמה

we eat

they dance

she smiles

יש משפטים שאין להם פועל - אין פעולה כמו מצבים לדוגמה

the table is black

the chair is small

בגלל שאין פועל, שמים am/is/are כדי ש"כאילו" יהיה פועל

לכן

it is heavy

it is nice

כשיש לנו במשפט פועל, אין צורך ב am/is/are
כשאין לנו פועל (כשאנחנו רוצים לתאר מצב) שמים am/is/are

מקווה שעזר
את יכולה לפנות אליי בפרטי אם את צריכה עוד הסבר:)
shirantash מומחית סטיפס
באותו הנושא: