7 תשובות
רק נאמנים יכולים.
נראה לי שכן
לא, רק הנאמנים יכולים.
אתה בעצמך לא יכול
רק נאמנים.
שואל השאלה:
התכוונתי שאלה שאני שאלתי, אפשר למחוק?
רק נאמנים, ואתה לא רוצה את זה...