5 תשובות
אי אפשר
אי אפשר, רק נאמנים והמערכת יכולים למחוק.
אי אפשר אבל את יכולה לבקש מנאמן לעשות את זה