4 תשובות
יש נוסחת מעגל
תעשי נוסחאת דיסטאנס בין 2 הנקודות, זה הרדיוס.
תעשי דיסטאנס בין 2 הנק שנתונות לך ומה שייצא לך זה האורך של הרדיוס.
דיסטנס בין שתי הנקודות יביא לך את המרחק בינהן, שהוא הרדיוס