תשובה אחת
X-1)^2+(y+5)^2=1^2
X-a)^2+(y-b)^2=R^2
את מציבה את הx של נקודת מרכז המגל בa ואת הy של מרכז המעגל בb והופכת את הסימנים שלהם (כמו שעשיתי- אם נתון לך מינוס 5 זה הופך לפלוס חמש ואם נתון לך אחד אז זה הופך למינוס אחד) ואם אומרים לך שזה משיק לציר הy סימן שהx שם שווה ל-0 וזה אומר שהמרחק בין קצה המעגל לאמצע הוא 1 אז הR שלך הוא 1 בריבוע (שזה 1) כי המרחק בין x של נקודת ההשקה והx של מרכז המעגל הוא 1