2 תשובות
אם הוא משיק לציר ה-x זה אומר שאם נוריד אנך בעצם מהמרכז אל ציר ה-x נקבל את הרדיוס. אם נשרטט נקודה ואז ממנה נוריד אנך לציר ה-x ולציר ה-y יצא מלבן כזה ונראה שאורך האנך לציר ה-x הוא תמיד כמו שיעור ה-y (ערך המוחלט שלו. אם השיעור זה 3- אז האורך הוא 3..)
פה באמת שיעור ה-y הוא 3 אז זה אורך הרדיוס.
x-7)^2+ (y-3)^2=9)
עוזר מומחה סטיפס
המעגל משיק לציר ה- x
ומרכזו ב- (3;7),
ולכן ניתן להגיד שכקטע שעובר מהנקודה
(0;7) שעל ציר ה- x לנקודה (3;7) הוא רדיוס במעגל, נוכל למצוא את אורך הקטע - 3 יח', ואז על פי זה להגיד שרדיוס המעגל הוא 3 יח', כלומר R=3.

משוואת המעגל היא מהצורה
x-a)^2+(y-b)^2=R^2)
כאשר (a;b) הוא מרכז המעגל,
ו- R הוא רדיוס המעגל.
במקרה הזה הנקודה (a;b) היא (3;7) [נתון] לכן a=7, b=3 ומצאנו כי R=3 לכן נוכל להגיד שמשוואת המעגל היא
x-7)^2+(y-3)^2=3^2)
x-7)^2+(y-3)^2=9)