5 תשובות
ראשות הממשלה..עוד שלוש שנים בערך
אני מאמינה ב2019
שנה הבאה זה לראשות המדינה
עוד כמה שנים או שנה הבאה.לא בטוחה לגמרי