5 תשובות
שנה הבאה
5 בנומבר 2019.
מתוכנן לנובמבר 2019 אבל כנראה יוקדמו
ב5 בנובמבר 2019 אבל בטח הבחירות תישארנה בתאריך הזה כי אף פעם לא הוקדמו בחירות בישראל.
הבחירות האחרונות הוקדמו