9 תשובות
מיקיאוולי
אנונימית
מי המתמודדים?!
אנונימית
מיקיוואלי
זה עדין ראש העיר והיא ?
מיקיאוולי תמיד זוכה
ErO
תמיד ראש העיר!
שונאת את מיקיאוולי!!
שואל השאלה:
גם אחיו התאום של ראש העיר משתתף
יש לו אח תאום ?!!!?
שואל השאלה:
מסתבר
ראש העיר בקלל