8 תשובות
ב 30 לחודש מגיל 18
ב30.1 לראשות העיר.
הבחירות ב30.10 וניתן להצביע מגיל 17.
שואל השאלה:
17 או 18?
טעות שלי מגיל 17
ב30.10 יום שלישי הבא ומגיל 17 אפשר להצביע.
ב30.10 מכיל 17 אפשר להצביע