4 תשובות
כן ברור
חלק כן חלק לא
חלק הרבה מאוד כן
כן לרוב