8 תשובות
היום
היום ב12
2 לא 12
היום ב2
היום ב2:00.
היום
היום ב2. ב2 יהיה 1