5 תשובות
על מנת להוכיח שמרובע הוא טרפז אתה צריך להוכיח שיש למרובע שתי צלעות מקבילות. אני לא בטוח אם זה נכון לגבי המפמ"ר כי יש בתי ספר שצריך להוכיח זוג צלעות מקבילות וזוג צלעות לא מקבילות.
בלי זה שהם לא שוות,המשפט הוא מרובע בעל זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות ובטענה מוכיחים שיש זוג אחד מקביל וזוג אחד לא מקביל
שואל השאלה:
אבל בשביל להוכיח שזוג צלעות לא מקביל במרובע, אפשר לומר שבזוג שכן מקביל הצלעות לא שוות זו לזו ואז הזוג השני הוא לא מקביל?
משפט שגוי, צריך להוכיח שהן נפגשות בנקודה מסוימת או בעזרת זוויות מתאימות/ מתחלפות.
כן כמו התשובה מעליי צריך להוכיח שזוג אחד מקביל וזוג אחד לא כי הישרים מקבילים נפגשים בנקודה מסויימת /שזה אמור להיות נתון שהם לא מקבילים...