4 תשובות
התחרט?
מצטער?
להפציר?
ספר לנו מה המילה חבר
אנונימי