3 תשובות
נראה לי שכן..
במקום of כדאי לכתוב for אבל חוץ מזה נראה לי שזה סבבי
שואל השאלה:
ה "of הוא חלק מהמשפט שצריך להשלים..
המשפט הוא:
Passing a man on the street is given as an example of something that can:
אנונימית