16 תשובות
כי הם לא צדיקים
משנים להרבה משפטים גירסאות אחרות
כי אנשים אוהבים לדבר כאילו הם חכמים
אנונימי
כשזה*
ולא יודע חח אבל איש איש באמונתו יחייה...
המונדיאל אצלינו, וזו משימתינו, אם מוכיחים לך שזה עיוות (עיין בחבקוק ב, פסוק ד), למה אתה מתעקש על העיוות הזה?
לשואלת השאלה: זה העניין: הציונים הם היו פורקי עול, הם למדו בחדרים ויצאו לתרבות רעה. הם חיפשו איך לחולל את הקודש ולחיות בהפקרות. זאת הסיבה שהם עיוותו גם את הפסוק וזה, הם הכניסו את הביטוי המעוות הזה ל"חברה הישראלית" (מושג מעוות לשעצמו, בדיוק כמו שהנוצרים קוראים לעצמם "ישראל חדשה") ומשתמשים בעיוות הזה כדי להצדיק כפירה ומעשים הכי נוראים שיכולים להיות ועוד מציגים את זה כאילו התורה אמרה את זה, רחמנא ליצלן.
כי ככה נוח להם להגיד כדי להצדיק כביכול את המעשים שלהם
כי זה משפט יותר נכון
יותר נכון ממה שנאמר ע"י הנביא, ה' ירחם?
למשפט המקורי משמעות אחרת, ולכן הם מעדיפים לומר את מטבע הלשון שהמשמעות שלו היא המסר שהם רוצים להעביר. כך נולדים ביטויים ופתגמים.
נגיד את זה ככה
אני מאלה שאומרים איש איש, וזה היא שאני מאמינה שלכל איש, צדיק או פושע, גדול או קטן, יפה או מכוער, לכל איש יש זכות להאמין במה שהוא רוצה.
תוצאה
הציונים הם הסיבה שיש לך מדינה, אז אל תזלזל. בלעדיהם היינו עדיין חיים בגולה.

לשאלה, נכון, מדובר בפסוק מעוות. אז מה?
זה כמו שאומרים חי ותן לחיות. לא צריך להיתפס על קטנות. מה שמשנה זו הכוונה.
צדיק באמונתו יחיה - אומר שצדיק חי בזכות אמונתו.
איש איש באמונתו יחיה זה עיוות של המשפט ככה שיתאים למשמעות אחרת.
חפש אותי בראשון (בן), הציונים (ימח שמם) לא חיפשו שנחיה דווקא בארץ ישראל. מצדידו של הרצל (ימח שמו וזכרו!) היינו יכולים לחיות גם באוגנדה. אנחנו פה בזכות הרחמים של הקב"ה ולא בזכות אותם ארורים שכל מטרתם הייתה ליצור מקום שבו יהיה ניתן לגדל דור של "יהודי חדש", רחמנא ליצלן, כלומר יהודי ללא תורה ומצוות, ה' ירחם. הזלזול שלי בהם נובע מתוך הידיעה שהם (ימח שמם) היו רשעים וכתוב "ושם רשעים ירקב" (משלי י, פסוק ז). האם הזלזול שלהם בקב"ה ובתורתו ורצונם הרע לעקור תורה מישראל, רחמנא ליצלן ואמונה בקב"ה כואב לך לפחות כמו שכואב לך הזלזול הצודק שלי בהם?

לגבי עיוות הפסוק: מה זה "אז מה?" מה שנאמר ע"י הנביא - זה קודש קדשים ואין זכות לאף אחד לסלף את דבריו, חס ושלום. וברור שהגישה כזאת היא הפך דעת תורה, שליהודי צריך להיות אכפת שיהודי אחר ישמור את התורה ואת המצוות ולא יהי "צדיק" רק לעצמו, חס ושלום.
הציונים הם האנשים שהקימו את המדינה. ציוניות באה מהמילה ציון- ירושלים. האנשים האלה שאפו לעלות לארץ ישראל ולהקים פה מדינה. אתה באמת מדבר שטויות.
אני יודע מה זה "ציונות", איך רצוני לחרוג מנושא השאלה. ממליץ לראות סרט שהוציא הרב אמנון יצחק שליט"א "הרצל והציונות".