10 תשובות
צדיק באמונתו יחיה
איש איש באמונתו יחיה
צדיק באמונתו יחיה
משפטים מעוותים שניהם. המשפט האמיתי הוא צדיק באמונתו יחיה.
צדיק באמונתו יחיה
איש איש באמונתו יחיה
משפט הזה שגור בפי הציבור ואפילו אולי נחשב למשפט חכמה, אבל האמת היא שזהו עיוות של הפסוק "וצדיק באמונתו יחיה". הפסוק מדבר על כך שהצדיק יחיה בזכות האמונה של בדקתי באינטרנט
צדיק באמונתו יחיה.
כיום כנראה אומרים איש איש באמונתו יחיה, כי לא כולם הולכים לפי הדת.
באותו הנושא: