3 תשובות
זוויות מתחלפות וזוויות משלימות
חוצי זוויות במקבילית הם גם אלכסונים
זה רק במעויין^
אפשר אבל להוכיח שכל שני חוצי זוויות מאונכים זה לזה