5 תשובות
לא, רק המקבילות זו לזו שוות.
לא נכון
כאשר במקבילית כל הצלעות שוות המרובע הוא מעויין
לא, הצלעות הנגדיות שוות ומקבילות.