3 תשובות
לא!
האלכסונים חוצים את הזויות רק בריבוע ובמעויין(מעויין הוא מקבילית משוכללת).
לא בכל מקבילית האלכסונים חוצים את הזויות מהן הם יוצאים.
רק במקבילית שהיא מעוין קיימת תכונה כזו וזהו אכן משפט:
מקבילית שבה האלכסון חוצה את אחת הזויות ממנה הוא יוצא הינה מעוין.
לפיכך האמירה "במקבילית האלסונים חוצים את הזויות" אינה נכונה.
רונן רוזנבלט
האלכסונים במקבילית לא חוצים את הזויות, אבל הזויות הנגדיות שוות (כמו תמיד עם קוים מקבילים)
עודד פישר מומחה סטיפס