3 תשובות
תבדקי גם בתכונות מקבילית זה יראה לך הכל
לא. רק אם היא מעויין