8 תשובות
16 ו3 חודשים אפשר להגיש תאוריה
16 וחצי אפשר להתחיל ללמוד
16 ותשעה חודשים אפשר לגשת לטסט
16.3 תיאוריה
16.6 שיעורים
16.9 טסט
בהצלחה