3 תשובות
16 ושלושה חודשים אפשר לגשת לתיאוריה.
לטסט אפשר ב17.
16.5 תאוריה ו17 טסט
כולכם טועים אני בדקתי את זה.
בגיל 16.5 אפשר לעשות מבחן תאוריה.
בגיל 16 ו 9 חודשים אפשר לעשות טסט