3 תשובות
ניתן להוציא רישיון בגיל 17, ואפשר להתחיל ללמוד לפני זה.
מדברים עכשיו על חוק שמוריד את גיל הוצאת הרישיון ל-16 ותשעה חודשים ומגדיל את תקופת המלווה ל-6 חודשים במקום 3 חודשים.
להתחיל ללמוד 16.5 להוציא רשיון ב17.. בהצלחה:)