4 תשובות
מגיל 21.
שנתיים מקבלת הרישיון
שנתיים, כשנגמר הנהג חדש, אבל מגיל מסויים לא צריך בכלל מלווה אפשר ישר להסיע רכב מלא ללא מלווה (24 לדעתי )
כשנגמר הנהג חדש