2 תשובות
אם אני לא טועה 16-17
גיל מינימלי למבחן עיוני - 16.5
גיל מינימלי למבחן מעשי - 17
גיל מינימלי ללימוד - 16.5
גיל מינימלי לקבלת רישיון - 17
מס' שיעורים מינימלי - 28
מאיר עובדיה מומחה סטיפס