7 תשובות
Ready to sacrifice himself for a higher cause
אנונימית
שואל השאלה:
"a higher cause
את בטוחה? זה נשמע ממש לא תקין
אנונימית
Ready to sacrifice himself for a superior
אנונימי
שואל השאלה:
בטוח שזו המילה המתאימה? גם זה נשמע קצת לא תקין
אנונימית
Willing to sacrifice himself for a greater cause
He is ready to sacrifice himself for a nobel cause.
i'm willing/prepared to make personal sacrifices for the sake of a higher cause/a noble cause
for a cause greater than myself
for a cause greater in moral significant

************
יש מילה altruism זולתנות
martyr נהרג בשביל עקרונות שלו