2 תשובות
על פי ידע הוא לא ימחק חוסמים אותו ל 48 שעות ואם אחרי פעמיים זה קורה אז משביתים אותו לתמיד
לפי מה שידוע לי יש התראה בחשבון במייל ואחרי תקופה הקפאה ורק אחרי כל זה מחיקה
באותו הנושא: