2 תשובות
נכנסת לאלבום מתחת לשם שלו כתוב " עריכת אלבום " מחק אלבום.

בהצלחה!
פשוט מאוד
עריכת אלבום
ללחוץ על עריכת תמונות
ליד כל תמונה יופיע מחק או ערוך
זהו
יודעת
באותו הנושא: