תשובה אחת
ראי את התשובה שבקישור המצורף או את תגית "פייסבוק, סגירת חשבון".
מערכת סטיפס