תשובה אחת
v1 זה צורת הפועל הרגילה, יעני כמו infinitive, בהווה
v2 זה preterite, הפועל בעבר
v3 זה past participle שמשמש כתואר או ביחד עם פעלי עזר