7 תשובות
משתמשים בan לפני שאות ניקוד מופיעה באות הראשונה
a לפני שם עצם ניראלי קוראים לזה
an לפני שם עצם שמתחיל באחת מאותיות הניקוד a,e,o,u
את משתמשת בזה כאשר את רוצה לציין שם עצם.
אם את רוצה להשתמש בשם עצם יחיד שמתחיל באחת מאותיות הניקוד (a,e,o,u) אז את מתחילה עם An, ואם את רוצה להשתמש בשם עצם יחיד שמתחיל באות רגילה שהיא לא אות ניקוד אז את מתחילה ב-A.
1. כשיש אות ניקוד במילה שתבוא אחרי
2. אם תהפכי את המילה שבאה אחרי לעיברית היא תתחיל באות א'
רק בשתי המקרים הנ"ל משתמשים בan
כל השאר a רגיל

a- לפני שם עצם ביחיד שלא מתחיל באחת מאותיות הניקוד.
an- לפני שם עצם ביחיד שמתחיל מאחת מאותיות הניקוד.
An- מילה שמתחילה באחת מאותיות הניקוד
O U A I E
A-מילה שלא מתחילה באחת מאותיות הניקוד
אנונימית
a- כאשר האות ההבאה היא לא אות ניקוד.
an- כאשר האות הבאה היא אות ניקוד.