6 תשובות
verb - פועל
noun - שם עצם

מספרים לפי הסדר:
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

נכון לשים an לפני שמות עצם ביחיד שבהגייה שלהם מתחילים ב"א". נגיד a לפני שמות עצם ביחיד שבהגייה שלהם לא מתחילים ב"א"

much - כשאתה שואל או מדבר על משהו לא בן מנייה. שאי אפשר לספור אותו
many - שאפשר לספור אותו.

at, in - מסובך באופן כללי. אין כללים ברורים. בזמנים זה קל יותר. at זה בזמנים ספציפיים (שעות לדוגמה) ו- in זה בתקופות זמן יותר ארוכות או פחות ספציפיות (חודשים, שנים, עונות)
עוזר מומחה סטיפס
Verb זה פועל (לאכול to eat)
Noun זה שם עצם (שולחן a table)
One אחד
Two שתיים
Three שלוש
Four ארבע
Five חמש
Six שש
Seven שבע
Eight שמונה
Nine תשע
Ten עשר
Eleven אחד עשרה
Twelve שתיים עשרה
Thirteen 13
Fourteen 14
Fifteen 15
Sixteen 16
Seventeen 17
Eighteen 18
Ninteen 19
20 twenty
Twenty one 21..twenty nine 29
Thirty 30
Thirty one 31...thirty nine39
Fourty 40
Fifty 50
Sixty 60
Seventy 70
Eighty 80
Ninety 90
One hunderand 100
משתמשים בa לפני שם עצם בלי אות ניקוד.
משתמשים בan לפני שם עצם עם אות ניקוד (אותיות הניקוד-
A e i o u ).
An apple
A chair
Would you like to eat an apple?
האם תרצה לאכול תפוח?
I am going to buy a chair tomorrow
אני הולכת לקנות כיסא מחר.
How much לא ספיר
How many ספיר
How many apples do you want?
כמה תפוחים אתה רוצה?
How much water do we need to take?
כמה מים אנחנו צריכים לקחת?
מקווה שעזרתי:)
שואל השאלה:
לא בטוח שהבנתי in ו-at, ואני רוצה הסבר מלא על כל המספרים שאני אדע פרפקט הכל כמו בעברית, וגם מה זה:
adjective
adverb
פשוט אני רוצה לחזק בסיסים, תודה!
אנונימי
חייב לציין שהכלל של an לפני שם עצם שמתחיל באות ניקוד ו-a בשאר המקרים זה כלל לא מדויק

a university
an hour

מצד שני שים לב להגייה. מה שהוגים כמו "א" בהתחלה אומרים לפניו an ומה שלא אומרים a לפני
עוזר מומחה סטיפס
adjective - שם תואר

adverb - שם פועל

ו- in,at אפילו דוברי אנגלית מלידה מתבלבלים לפעמים כי אין כללים הכי ברורים. למרות שכמובן להם זה יותר נדיר.
at זה כזה מקום ספציפי ומיוחד לרוב ( at home ) ו- in זה מקום תלת מימדי פחות ספציפי או שיש לו פחות חשיבות
עוזר מומחה סטיפס
שואל השאלה:
מה זאת אומרת "א". כאילו אות ניקוד? ואני חושב שהבנתי חוץ,
אני אשמח גם לקישור לאתר עם כל החוקים הבסיסיים באנגלית, אני מתכנן לקנות ספר אבל בנוסף אף פעם לא מזיק...
המון תודה
אנונימי