תשובה אחת
פועל2 הוא בזמן עבר.
פועל3 הוא בזמן סביל והצורה של הפועל כשמשנים אותה כדי להשתמש בזמן
present perfect simple

בהצלחה!